เกี่ยวกับเรา ครูพระน่ารู้

พระน่ารู้

ข้อตกลงร่วม ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา กับ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน และ สถาบันการศึกษา

ประธานโครงการ

พระมหาปุณณ์สมบัติ ปภากโร ประธานโครงการพระสอนศีลธรรม มมร ล้านนา ศึกษาแนวคิด นโยบาย การปฏิบัติการสอนในโรงเรียน

นิยตภัตออกแล้ว

รายการแสดงบัญชี รายการโอนค่าตอบแทน พระสอนศีลธรรม มมร ล้านนา เดือนล่าสุด

นันทนาธรรม ธรรมนันทนาการ

ข่าวสาร กิจกรรม นันทนาธรรม

ph3

ข้อควรปฏิบัติ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

ข้อควรปฏิบัติ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน         จากการที่

Read More
ph5

คุณสมบัติของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

คุณสมบัติของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏร

Read More
http---nakhonnayok.dusit.ac.th-

โครงการพระสอนศีลธรรม มมร ล้านนา

 www.ph.mbulanna.com facebook: พระสอนศีลธรรม มมร ล้านนา

Read More

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.